Líšňáci

Cimbálová muzika Líšňáci

Své kulaté jubileum oslavila v roce 2003 cimbálová muzika v Brně – Líšni. Více než dvacet let již hraje pro radost zpěvákům a tanečníkům nejen v mateřském souboru Líšňáci a při vystoupeních dětského souboru Líšňáček, ale je známá rovněž širokému okruhu posluchačů a příznivců folklóru v Brně v přilehlém i vzdálenějším okolí. Cimbálová muzika Líšňáci se za dobu své činnosti představila divákům na pódiích mnoha festivalů po celé naší vlasti a v různých zemích Evropy. Radost z lidové písně předávají hudebníci a zpěváci z Líšně svým posluchačům i při různých společenských akcích a rodinných oslavách.

U zrodu muziky v září roku 1983 stál v čele jako vůdčí osobnost jeden z nejznámějších členů Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů žijící v Líšni – houslista pan Karel Dvořák. Bylo to v době, kdy se soubor chystal na svůj první zahraniční zájezd. Tehdy nebylo zrovna jednoduché, zvlášť pro amatérský soubor, vycestovat do zahraničí. Přesto se vše zdařilo a muzika za dobu svého trvání hostovala společně s taneční složkou třikrát u našich polských přátel, dvakrát byla u sousedů v Rakousku, účinkovala rovněž třikrát na mezinárodních folklórních festivalech v Německu. Všichni zúčastnění si zajisté rádi vzpomenou na pěkný pobyt v holandském Oud Gastelu nebo dánském Hjoeringu.

Lidové muzicírování má v Líšni stejně jako v českých zemích obecně silné historické kořeny. Asi do poloviny 19. století, tedy do doby všeobecného rozmachu dechové hudby, hrávala v Líšni na tancovačkách, křtinách, svatbách a při jiných společenských událostech výhradně muzika hudecká. Hrávalo se na housle, basu, různé píšťalky, klarinet, malý a velký cimbál a také na dudy (bývaly i čistě dudácké svatby). Za časů největšího rozkvětu hudby dechové bylo v Líšni pět dechovek, které si vzájemně konkurovaly.

Nebylo snadné po tak silné tradici znovu vzkřísit muziku lidovou v původní podobě. Prvním primášem hudecké muziky Líšňáci byl od jara roku 1984 tehdy jedenáctiletý Tomáš Knecht. Druhé housle hrál Jiří Kučera, dále housloví kontráši Karel Slatinský a Vladimír Čačala, klarinetového partu se zhostil Karel Škubal st. a na kontrabas tvrdil muziku Eduard Jáger. Během dalších let působila v muzice řada hudebníků, ať už to byli začátečníci nebo vyzrálí hráči. Dochované záznamy dokládají úctyhodný počet bezmála třiceti muzikantů. Postupem času se zdravé jádro muziky ustálilo a zdokonalilo. Dnešní sestavu tvoří:

Karel Slatinský a Pavel Král – 1. housle
Růžena Žalkovská a Jiří Kučera – 2. housle
Vladimír Čačala – houslová kontra
Tomáš Knecht – kontrabas
Michal Šikula – 1. klarinet
Petr Opěla – 2. klarinet
Tomáš Ambros – flétna
Jan Mikšátko – cimbál.

Díky své píli a houževnatosti se nynější cimbálová muzika vypracovala a v dnešní době se řadí k předním hudebním tělesům lidové hudby na Brněnsku. Jistě k tomu přispěla i skladba repertoáru, zaměřená do značné míry na Líšeň, čímž je muzika právě originální a jedinečná.

muzika muzika muzika