Líšňáci

Vítejte ve Fotogalerii

Vítáme vás v obrazové galerii našeho souboru. Zde najdete fotky z akcí, jichž jsme se v minulosti dávné i nedávné zúčastnili nebo které jsme sami pořádali…

Mezinárodní Folklórní Festival Jihlava 2008 - Vyrazili jsme z Líšně v sobotu ráno v 6 h., neboť program byl zaplněný a naplněný k prasknutí! Už v 10 h. jsme procházeli v krojovaném průvodu historickým centrem města, pak jsme se představili na jevišti na náměstí, odpoledne v 15 h. byl první slavnostní program tamtéž a poté společný festivalový večer zúčastěných souborů…

Národopisná Slavnost Františka Svobody 2008 - Letos se slavnost konala již po osmé. Krojovaní se sešli v sobotu 24. května 2008 v ulici Kubelíkově a ve 14.00 h. průvod vyšel směrem k náměstí. Letos byl „tak trochu nový“, neboť jsme zvolili starobylý způsob uspořádání – za dětmi šly v trojicích všechny ženy, teprve potom skupina mužů. Dechová hudba Blučiňáci svižně vyhrávala do kroku a za ní si vykračovali naši letošní hosté – Národopisný soubor Vizovjánek z Vizovic v krásných valašských krojích...

Líšeňské hody 2007 - A tak se zase naše městečko rozzářilo pestrými barvami i čarovnými odlesky jasných brokátek… Byli jsme velmi rádi, že slavnostní požehnání v kostele sv. Jiljí udělil přes svůj nabitý program líšeňský duchovní správce P. Mgr. František Vavruša a pak proběhlo zvlášť očekávané předání hodového práva – vždyť ho poprvé v historii obce udělovala paní starostka – PhDr. Jiřina Belcredi! K sólu ji pak vyzval letošní první stárek Tomáš Klusák, první stárka Jitka Vrchotová vzápětí vzala do kola pana místostarostu Ing. Zdenka Vícha, CSc.

Rozjásaní stárci i chasa si užívali radostnou atmosféru nádherného hodového odpoledne, a nebýt Moravské besedy, snad by do sálu ani nedošli. A přece právě tam se stalo cosi nevšedního a zcela jedinečného! Za zpěvu lidových písní z Brněnska krojovaní na parketu spontánně vytvořili čtyři soustředné kruhy, které se zvolna točily – sudé stejným směrem, liché opačným…

Mariánskolázeňský folklórní festival 2007 - Letos v září jsme měli možnost zúčastnit se Mariánskolázeňského folklórního festivalu a během třídenního hudebního a tanečního maratonu zde šířil Národopisný soubor Líšňáci slávu naší domácí lidové kultury. Novobarokní lázeňská kolonáda i klasicistní pavilony s davy domácích i zahraničních diváků byly po tři dny místem, kde zněly podmanivé tóny líšeňských písní a hosté tleskali velebným i dynamickým tancům z našeho rodiště. Jedinečnou slavnostní atmosféru měl náš program při večerním koncertu v místním půvabně historizujícím divadle, na jevišti u Lesního pramene, sobotní monumentální průvod městem, při němž jsme se v množství zúčastněných souborů rozhodně neztratili a náš triumfální taneční nástup na kolonádu opravdu nikdo nezastínil…

Slavnost Františka Svobody 2007 - Několik fotek z letos konané slavnosti.

Líšeňské Hody 2006 - Pokochejte se krásou stárek, stárků i líšeňské chasy, která se účastnila letošních hodů 2. září 2006, při nichž byl slavnostně otevřen rekonstruovaný Dělnický dům v Líšni. Jsme všichni rádi, že se opět otevřel veřejnosti a těšíme se na další společná setkání. Znovuotevření bylo současně i výročím trochu smutným, neboť to byly právě hody v září 1986, tedy před rovnými dvaceti lety, kterými se Dělňák uzavřel na dvě dlouhá desetiletí…

Ty letošní jsou ale významné nejen novým kulturním sálem, ale i křtem dlouho připravované knihy „Lidový kroj v Brně-Líšni“ PhDr. Josefa Trávníčka a Jiřího Hemelíka i Renaty Lorencové, kteří vytvořili výborně fungující autorský kolektiv. Publikace vznikla jako výraz úcty k práci a lidovému umění předků… Obsahově navazuje na knihu PhDr. Miroslavy Ludvíkové, CSc. O Kroji brněnského venkova. Text vznikl na základě dochovaných pramenů i vzpomínek pamětníků a informátorů. Součástí je také kapitola o praktické údržbě a úpravě kroje. Publikace je k dostání v Galanterii pí. Marečkové na nám. Karla IV. v Brně-Líšni.

Druhým výrazným počinem je nové CD „Naša stará Líšeň hezká je…“, na němž spolupracovala Cimbálová muzika Líšňáci a Národopisný soubor Stará Líšeň. Chcete-li se tedy vrátit do doby dávno minulé, zaposlouchejte se do lyrických i dynamických písní, které jsou zpestřeny jadrnými „plkačkami“ přednášenými členkami souboru Stará Líšeň rázovitým nářečím. CD je součástí propagačního materiálu ÚMČ Brno-Líšeň.

Mezinárodní Folklórní Festival 2006 - 17. MFF v srpnu v Brně jsme obohatili svým vystoupením na zahajovacím koncertu v divadle Radost…

Dvousté výročí bitvy u Slavkova - Prosinec 2005 byl v celé Evropě připomínkou dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Při této příležitosti se konaly v samém centru dění velkolepé oslavy, na něž byl pozván i náš soubor, který účinkoval hned několikrát. Jak by taky ne, vždyť vojska, účastnící se před dvěma sty lety bitvy, výrazně zasáhla i do života Líšňáků a hostinec Chajda jimi byl úplně obležen! Rekrutské pásmo tedy mělo povahu více než symbolickou…

galerie galerie galerie