Líšňáci

Obrázky z historie souboru

V roce 1983 vznikla též hudecká muzika souboru Líšňáci, u jejíhož zrodu stál člen Brolnu – pan Karel Dvořák. Ta je, podobně jako Líšňáček, součástí souboru dodnes. Pilnou a dlouholetou prací byl vytvořen stálý repertoár pásem z líšeňských tanců a písní, např. Kanafaska, Líšenka, Pijácký, Řemesla, Stárkovské sólo, Réduvák, Pepíček, Vénešná, Cófavá, Brněnská kola.

Členové souboru se ženili a vdávali, takže došlo k oživení některých prvků ze starobylé líšeňské svatby a soubor novomanželům připravoval krojované svatby se „zalikovačkou“. Vítaly se vládní delegace při mírových slavnostech v tehdy Gottwaldově údolí, ale krojovaní také chodili o červencových nedělích na pouť na Kostelíček. Dětský soubor se pravidelně účastnil „vítání občánků“ v obřadní síni líšeňského zámku. Tanci soubor zahajoval plesy nejen v domácím prostředí, ale i v okolí, jako přídavek tančili členové už ve společenském oděvu Straussův valčík „Růže z jihu“. Byla to doba možná podivná, ale mladí lidé se chtěli bavit a dařilo se jim to. Někteří odcházeli, jiní přicházeli, všem ale byla společná snaha o co nejlepší prezentaci naší taneční a hudební kultury.

Po uzavření Dělnického domu v roce 1986 se zkoušelo v nyní již zbořené tělocvičně ZŠ Holzova, v „klášteře“ na ulici Šimáčkově, v budově školy na ulici Pohankově, ale v létě také někdy na tribunách areálu v Mariánském údolí. Tradicí se stala každoroční vánoční besídka – nejen oslava Vánoc a loučení se starým rokem, ale též hodnocení uplynulé sezóny a příležitost ke vzájemnému obdarování…

Náš výlet do historie si neklade za cíl statistickou bilanci akcí a zásluh, ale jemné připomenutí časů minulých. Nebudeme se tady zmiňovat o všech vystoupeních doma i v okolí, o účasti souboru na domácích prestižních festivalech, přehlídkách, vernisážích, zájezdech do zahraničí (třikrát Polsko, Rakousko, dvakrát Německo, Holandsko, Dánsko). Tam jsme zavítali s poetickými písněmi a tanci a práce všech členů souboru byla vždy vysoce ceněna. K významným domácím akcím patřila kromě hodů slavnost ke 110. výročí narození Františka Svobody v roce 1993 konaná na hřišti ZŠ Holzova – v místech, kde dnes stojí nová školní budova. Za účasti krojovaných probíhaly průvody Božího těla, tradicí se staly besedy u cimbálu v jídelně ZŠ Horníkova; tam soubor představoval svůj repertoár před výjezdy do zahraničí. Neodmyslitelnou součástí závěru každé sezóny je dodnes Kateřinská hodová zábava.

< Předchozí      Další >