Líšňáci

Národopisný soubor Líšňáček

Národopisný soubor Líšňáček se zabývá folklórem Líšně a Brněnska obecně. Je souborem dětským, sdružuje malé tanečníky, tanečnice a zpěváčky od čtyř do patnácti roků. V roce 1999 navázal na činnost předchozího dětského souboru. Jádrem repertoáru jsou zvyky, písně, tance a dětské lidové hry z Líšně a okolí zapsané nejen v materiálech Františka Svobody, ale též v publikaci „Naše děti“ Františka Bartoše, v nichž nacházíme veliké bohatství líšeňského dětského folklóru. Studnicí vědomostí je pro náš soubor též moravská folkloristka a přední znalkyně lidového tanečního projevu Zdenka Jelínková, těm nejmenším věnovala svou studii Za našó rájó.

Děti předvádí výroční obyčeje, lidové obřady, koloběh lidového i církevního roku a jeho odraz v životě na brněnském venkově. Tradicí se stala Kateřinská hodová zábava, při níž můžete každoročně obdivovat dětské stárky- podotýkáme, že se úlohy hostitelů a organizátorů zábavy zhostí každoročně na výbornou. Vzácnou atmosférou dýchají i vánoční koncerty, na nichž zaznívají lidové koledy z Líšně i známé moravské a české vánoční zpěvy. Soubor doprovází cimbálová muzika Líšňáci. Je velmi těžké vypočítat všechna vystoupení a úspěchy našich nejmenších. Radost, úsměvy, bezprostřední taneční projev i kouzelné záblesky svých očí rozdávají děti všem divákům na „velkých“ festivalových pořadech s mezinárodní účastí i na vernisážích, koncertech, pořadech pro seniory, krajských i celostátních soutěžích. Program tvoří buď jednotlivá pěvecká i taneční čísla nebo ucelené tematické bloky s doprovodem muziky. Členové jsou rozděleni do tří sekcí – od těch nejmenších přes prostřední soubor až po nestarší děti. Jim všem je společná bezstarostnost, nezdolný elán i radost ze života. Duší souboru je Mgr. Helena Vrchotová, která nemá o drobotinu z Líšně nouzi, stále přichází noví a noví malí členové.

Bílé kabátky a mušelíny děvčat jsou oživeny červenými kordulami hochů, do hodového průvodu se však i ti nejmenší vystrojí do krojů svátečních, aby se plně vyrovnali dospělým. Od nich se učí lásce k tancům a všemu lidovému.

Aj, za našó Rájó
děvčátka si hrajó
červený jablíčka
přebírajó.

Poďme me tam, poďme,
kamarádko věrná!
Bodeme přebírat
také s nima.

lisnacek lisnacek lisnacek