Líšňáci

Národopisný soubor Líšňáci

Ráz našeho městečka, dnes městské části velkého Brna, vždy vytvářeli a dodnes vytvářejí jeho obyvatelé. Byli hrdí a na svou obec právem pyšní. Z odkazu předků si uchovali vztah k práci, rodině, domovu, ale i lidové kultuře krojům, zvykům, tancům a lidové slovesnosti.

Na to vše navazují generace tanečníků a zpěváků Národopisného souboru Líšňáci. Náš společný život je typický pevnými body ročního cyklu, který se stále opakuje, a přece je vždy tak jiný…

Zimní večery zpestřuje mikulášská obchůzka, vánoční besídka, ale i vánoční a novoroční setkání vrcholící plesy – samozřejmě s účastí krojovaných. Jaro je naplněno přípravou na novou sezónu, která je předznamenána velikonoční obchůzkou, pokračuje v květnu výroční Národopisnou slavností Františka Svobody, počátek června je věnován krojové a taneční přehlídce Brněnsko tančí a zpívá na Staré radnici v Brně. Než si dopřejeme malé prázdniny, účastní se krojovaní i některé z červencových poutí na Kostelíčku. Letní dožínkové zvyky se již dávno neprovozují reálně, ale tvoří stálou součást repertoáru podobně jako pásma rekrutská, která by časově odpovídala období velikonočnímu. Léto vrcholí slavností sv. Jiljí, se kterou jsou spjaty tradiční hody (dříve bývaly císařské – v říjnu, pak václavské). Jaké budou ty letošní? Kdo bude stárkem? Kolik bude krojovaných? Ale hlavně: bude nám přát počasí? To jsou tradiční předhodové starosti! Vždyť být stárkem – stárkou, to je pocta, na kterou se vzpomíná celý život. Pestrobarevné brokátky rozzáří odpoledne městečko před očima domácích i přespolních diváků, zpěv a tóny muziky se nesou do daleka po celé odpoledne, aby se večer zábava přesunula do sálu, kde děvčata pro změnu vyniknou v bílých mušelínkách a často se tančí až do rána… K hodům patří neodmyslitelně i účast na nedělní hodové mši v líšeňském kostele. Podzimní sezóna vrcholí martinskou nebo kateřinskou zábavou, která je vždy povzbuzením pro členy dětského souboru – stárky jsou totiž právě děti. Tento náš roční koloběh je dále zpestřen mnoha dalšími vystoupeními a zájezdy po naší vlasti i zahraničí…

Naše zkoušky i všechna vystoupení a pořady jsou naplněny tancem a zpěvem. V naší společné práci vycházíme pouze z pramenů, které byly zapsány v naší obci – repertoár je tedy zaměřený pouze na Líšeň, tím je soubor typický a originální na celém Brněnsku i Moravě. Ptáte se, jak toho dosahujeme? Inu, měli jsme v minulosti veliké štěstí! Vždyť František Bartoš ve svých sbírkách shromáždil za pomoci domácích přispěvovatelů P. Pavla Pavelky a P. Cyrila Mašíčka téměř pět set písní z naší obce, rodák a sběratel František Svoboda zapsal téměř dva tisíce písní a publikoval sedmdesát líšeňských tanců! A to vše v Líšní – v nejtěsnější blízkosti velkého Brna… V repertoáru máme více jak třicet tanců z jeho sbírky, jádro tvoří pásma sestavená právě z nich – taneční, pěvecká, ale i zvykoslovná a obřadní (např. Kanafaska, Hotařská, Pijácký, Vénešná, Pepíček, Líšenka, Regrúti, Dožínky, Čardáš, Véškuvá, Smířená, Hópavá, Dupavá mazurka, Vodzemek, Cófavá, Stárkovské sólo a další). Nelze mluvit o tancích a nezmínit se o paní Zdence Jelínkové (1920 – 2005), která byla pro členy souboru dlouholetou inspirací v přístupu k práci i lásce k lidovému umění a preciznímu vztahu k pramenům.

Naše činnost by nebyla myslitelná bez krojového vybavení, které se snažíme pečlivě udržovat, zachovávat a citlivě obnovovat. Jsou to právě originální líšeňské kroje spolu s hudební a taneční kulturou, které soubor proslavily na domácích jevištích i v zahraničí.

Jádrem kolektivu je deset a někdy i více tanečních párů ve věku od patnácti let, se kterými pracuje choreografka Helena Vrchotová, organizačním vedoucím souboru je Josef Trávníček. Krásnější část našeho kolektivu navštěvuje zkoušky v tomto složení: Petra Březinová, Silvie Bukovská, Edita Foersterová, Hana Hochmanová, Alena Houbalová, Lucie Janistínová, Hana Kladivová, Tereza Klusáková, Jaroslava Lánová, Tereza Lánová, Adéla Novotná, Marcela Pospíšilová, Petra Rýznarová, Petra Sirovátková, Kristýna Stejskalová, Veronika Vášová, Jitka Vrchotová. Silné pohlaví zastupují: Jan Bednář, Jiří Hemelik, Ivo Hochman, Karel Hrubý, Pavel Klíma, Petr Klíma, Tomáš Klusák, Roman Komínek, Ondřej Martin, Luboš Schrámek, Josef Trávníček, Martin Vaňáček, Richard Walter, Václav Zouhar.

Za bohatým výčtem souborových akcí se skrývá poctivá práce členů souboru, zkoušky jednou i dvakrát týdně, čas věnovaný údržbě a obnově krojů, organizační práce i vše ostatní, co je očím diváků a příznivců skryté. Cílem naší práce je udržovat, obnovovat a rozvíjet kdysi tak bohatou domácí lidovou kulturu, kterou byli naši předkové pověstní po celé Moravě, a přiblížit ji současným mladým lidem v dnešním moderním světě.