Líšňáci

Jak se v Líšni mluvívalo

Dialektologové řadí naše nářečí mezi středomoravská (hanácká), přesněji do jejich jižní podskupiny. Nebudeme zde ale hodnotit soustavu souhlásek a samohlásek a jejich změny, chceme pouze připomenout jadrnost mluvy našich předků. Její připomínkou jsou dnes „plkačky“ členek souboru Stará Líšeň, při jejichž poslechu se necháváme unášet měkkou melodikou a výrazovým bohatstvím mluvy, jež byla dříve tak samozřejmá.

V učebnici Českých nářečních textů A. Lamprechta nacházíme několik odstavců o hodovém veselí, jež pronesla před dialektology Julie Slatinská (narozena 1896). S „tetičkó Stázinkó“ (Anastázií Valouškovou) vzpomínají na to, jak se na hodový průvod chodili dívat Brňáci. Stařenka Valoušková „kamarádce Slatinské“ oplácí pozornost v novinovém článku docenta Skuliny, kde živě vypravuje, jak se dříve žilo, jak se slavily „hdese kateřinský, martinský a císařský hode, jak se chodívalo v krojách, jak béli holt Líšenke na rukávce, jak bévaly řemeslnický he selský bále.“

Jak zvláštně nám dnes znějí slova: komiňář, lóbanec, řičica, holica, žundr, hervábí, hintečka, frčka, škrošňa, náspja, relíke, palazór, hóvod, homřet… Kdybyste některým z výrazů nerozuměli, zeptejte se, jistě vám někdo poradí!

Ale nelze mluvit o nářečí a nezmínit se o Lišce Bystroušce. Vzpomeňte si na Hypolita Haraštu – obchodníka s drůbeží, máslem a vejci, a znovu obdivujte text z pera Rudolfa Těsnohlídka: „Haž totu bodo vekládat dúma staré, zeptá se v té raně: ,Koliks vepíl, Hypolite?’ To mně vona nihdá nehověří, že be liška před líšeňském sósedem z Bodína nehotekla!“ Dialektolog František Bartoš v Našich dětech zachoval vzpomínku líšeňských dětí na pobyt Francouzů na Moravě: „Hdepak só Francózi? V Podoló v rathózi. Copak tam dělajó? Hijó, pijó, a dež se nahijó, tak pomaširojó do svý země.“

Dokladem dětské vynalézavosti je též „zkomolená“ řeč:

„Přišel k nám šklubé chudent
v rozplaščeným trháčo:
kmochám vás, vitáčko,
šiškali ste zmeške.
Koláme žádný nemáče,
žebrali nám je pobráci.
Vařili sme trnke
pošiškaný pleskama.
Zavezli sme půl třetího mléna do petla.“

Půvabným textem je též dětská parodie na počátek modlitby:

„Ve jméno otce – pásl sem vuvce,
i syna – belo mně zima,
i ducha – neměl sem kožucha,
svatýho – neměl sem zapjatýho,
amen – spadla baba s kamen,
zabila kohóta, nesla jé do kóta,
nemuhla ho honest,
musela ho hojest,
nemuhla ho ješče honest,
musela jé celyho sněst.“

Naše vyprávění o tom, jak se v Líšni mluvívalo, nelze zakončit jinak než zmínkou o „čapale“ (školce pro děti do 6 let), která bývala kdysi v „klášteře“: „Novopeční školáci pohrdají už jaksi čapalou a čapaláky, chodívají k čapale posmívat se čapalákům a třebas i ,zabobnojó hím na dveři vod čapale’. Na čapaláky hrdě povolávají:

„Čapaláci malí vtáci,
čapalák malé vták!“

odkazy odkazy odkazy